Η ομορφιά της Ζωής! – Ερίνα

Ζωή! δεν είναι τίποτε γλυκύτερο στον κόσμο απ’ την πεντάμορφη ζωή, την ηλιοφωτισμένη! Ζωή, κι αν έρχεσαι γοργά κι από χαρές γεμάτη, κι αν έρχεσαι με βάσανα και μ’ έγνοιες και…

Continue Reading Η ομορφιά της Ζωής! – Ερίνα