Η εκδήλωση των στοιχείων

Τα στοιχεία είναι ένα βασικό ενεργειακό συμπλήρωμα στο γήινο πεδίο. Οι δυνάμεις τους, όμως, αντανακλώνται με διαφορετικούς τρόπους σε όλα τα πεδία. Το κάθε στοιχείο έχει διαφορετικές ενέργειες και κατέχει…

Continue Reading Η εκδήλωση των στοιχείων