Θηλυκή Φύση

Ρώτησα τον Εαυτό μου για τη Θηλυκή μου Φύση

Αυτό που άκουσα ήταν κελάρισμα τρεχούμενου νερού

Αυτό που είδα ήταν ένα ολόγιωμο κόκκινο φεγγάρι

Αυτό που αισθάνθηκα ήταν ο κόσμος όλος.

Shakila

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Close Menu