Γυναίκα Φύση

Γυναίκα πόσο μοιάζεις με τη φύση

σταθερή όπως ένα βουνό

ρευστή όπως η ζεστή λάβα

άγρια όπως ο άνεμος

γλυκιά όπως μια δροσοσταλίδα σε ένα πράσινο φύλλο

παρορμητική όπως ένας ποταμός

ζεστή όπως οι ακτίνες του ήλιου

όλα αυτά είναι τόσο διαφορετικά και όμως ενώνονται και πλάθουν εσένα!

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Close Menu