Έμπνευση

Μάνα, Ερωμένη, Πολεμίστρια, Αγαπημένη

σε όλους τους ρόλους σου έμπνευση έδωσες.

Shakila

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Close Menu