Καπνώδες Χέρκιμερ

Όπως αναφέρει και ο Djwhal Khul, το κέντρο Βάσης θα δώσει την τελική έγκριση για τη φώτιση.

Αυτό φαίνεται οξύμωρο, καθώς όλοι έχουμε συνδέσει την πνευματική μας ανάταση με τα ανώτερα Κέντρα. Όμως η πνευματικότητά μας εξαρτάται από το πώς πορευόμαστε στη ζωή. Είναι η επαφή μας με την ενέργεια της γης, αλλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μας, αλλά, κατά τη γνώμη μου, και με τη σύνδεση μας με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτό μας προσφέρει μία ισορροπία εσωτερική, αλλά και μία ισορροπία στην προσωπική μας έκφραση προς το περιβάλλον.

Σε ένα πνευματικό επίπεδο, η κάθε ενέργεια χρειάζεται ένα φυσικό περιβάλλον, στο οποίο να κατέλθει. Αυτό μπορεί να είναι ένας τόπος, ένα ιερό, ένας άνθρωπος. Εν κατακλείδι, στον ανθρώπινο παράγοντα, οι υψηλές ενέργειες που λαμβάνονται διαμέσου του διαλογισμού ή των πνευματικών τεχνικών στις οποίες εξασκείται ένα άτομο, χρειάζεται να γειωθούν μέσα του, ώστε να επιφέρουν την αλλαγή, είτε σε αυτόν, είτε σε ένα κοινωνικό επίπεδο.

Η γείωση είναι αυτή που μας προσφέρει την ενσυναίσθηση του τι εφάπτεται σε εμάς καλύτερα, στο τι ήρθε η ώρα να αφήσουμε, προς τι στόχους να κινηθούμε – όλα ξεκινούν από τη σοφία που σιγά σιγά ενσταλάζεται στο σύστημά μας. Η σοφία δεν μπορεί να έρθει χωρίς γείωση. Επειδή η γείωση είναι αυτή που δίνει την εμπειρία που μετατρέπεται σε γνώση. Έτσι αποκτούμε σταδιακά δεξιότητες διαχείρισης των καταστάσεων.

Τα ορυκτά που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό είναι τα μαύρα ορυκτά, διότι έχουν πολύ έντονη δυνατότητα γείωσης. Ένα ιδιαίτερο ορυκτό στη γείωση των πνευματικών ενεργειών, είναι το καπνώδες Χέρκιμερ.

Το Χέρκιμερ είναι γενικά ένα ορυκτό που καλεί το Φως. Ένας απίστευτος φορέας της Συμπαντικής δόνησης. Το καπνώδες Χέρκιμερ έχει εξίσου αυτές τις ιδιότητες, αλλά με ένα καταπληκτικό δυναμικό να τις γειώνει. Γεμίζει με την απαλή, βελούδινη, ενεργειακή του υφή ότι δυσκολεύεται να γειωθεί και προσφέρει τα απαιτούμενα υλικά, για να δομηθεί στο γήινο πεδίο. Ένας έξοχος γειωτής της ενέργειας, από όποιο επίπεδο και αν καλείται, ξέρει πώς να την προσαρμόσει στο αντίστοιχο άτομο ή κατάσταση, καθώς το χαρακτηρίζει η ευελιξία. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστική η συσχέτιση δύναμης και ευελιξίας που προσφέρει.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest