Αρχαίος Ελληνικός Αυλός – Ancient Greek Avlos

Ένα από τα ποιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα όργανα στην μουσική της αρχαίας Ελλάδας. Ήτανε ένα όργανο που παιζότανε από άνδρες (αυλητές) και γυναίκες (αυλητρίδες) στα δημόσια λαϊκά δρώμενα συνοδεύοντας τραγούδια (αυλωδίες), χορούς, τελετές, τραγωδίες, κωμωδίες. Επίσης χρησιμοποιούνταν ευρέως και στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων, όπως:
Στις καθημερινές εργασίες (π.χ. ζύμωμα του ψωμιού)
Στα ιδιωτικά και δημόσια συμπόσια
Στις πομπές
Στις οπλιτικές φάλαγγες (δίνοντας ρυθμό στους οπλίτες)
Στα πολεμικά πλοία (δίνοντας ρυθμό στους ερέτες)

Οι αυλητές (άνδρες) είχανε μεγάλη αξία και τιμή καθώς ήτανε πολύ χρήσιμοι.

Οι αυλητρίδες (γυναίκες) είχανε την ίδια αξία και τιμή που αντιστοιχούσε σε μία εταίρα εκείνη την εποχή, διότι κάνανε ταυτόχρονα και την ίδια δουλειά.

—————————————————————–

Ancient Greek Avlos

One of the most popular and widely used instruments in the music of ancient Greece. It was an instrument that was played by men and women in the public folk event accompanying songs (havlothies – αυλωδίες – flute songs), dances, ceremonies, tragedies, comedies. It was also widely used in the daily life of ancient Greeks, such as:

In daily work (e.g. kneading bread)

In private and public banquets

In religious processions

In the hoplitic phalanges (giving the rhythm to the hoplites)

In warships (setting the pace to the rowers)

Male avlites (avlos players) were of great value and value as they were very useful.

Female avlitries (avlos players) had the same value and honor as the eterai (concubines) at that time, because they did the same job at the same time.

 

Αντώνης Κτενάς – Antonis Ktenas

https://www.facebook.com/aktenas

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest